Bieda jest w Polsce dziedziczna. A nie oto chodzi by biedacy chodzili w szmatach i jadali suchy chleb. By zmienić tę sztafetę ubóstwa chcemy naszym podopiecznym (zarówno dzieciakom jak i dorosłym) dać to co możemy najlepszego. Dlatego prosimy pomóżcie!

 

 

 

Dzięki wsparciu Czytelników świetlica dla dzieci i młodzieży we wsi Nagorzyce jest zaopatrzona w sprzęt i komputery. Potrzebne są pieniądze na:

  • opłacenie instruktorów zajęć pozalekcyjnych w świetlicy: zajęcia muzyczne indywidualne i grupowe, plastyka, angielski, matematyka. Jest bardzo wielu chętnych, a od rodziców nie możemy oczekiwać wpłat, bo bieda tutaj wielka. Jest to szansa dla dzieci ze wsi, które nie mają dostępu do realizowania swoich pasji. Do świetlicy przychodzi ok.60 dzieciaków z okolicznych wsi.

Osoby, które chcą wesprzeć te działania  prosimy o wpłaty na konto Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia lub przez wtyczki do wpłat poniżej, z dopiskiem na jaki cel. Koszt zajęć:

koszt za gdzinę brutto liczba dzieci korzystających
zajęcia muzyczne-w tym zespoły i nauka indywidualna 90 ok.30
zajęcia z matematyki 70 12
plastyka 70 15
rytmika w przedszkolu 45 20
j.angielski w przedszkolu 120 20

  27-530 Ożarów, Jankowice 38 e-mail:fundacja@chlebzycia.org.pl

konto: 14 1240 2773 11110010 1234 0775

Równajmy razem szanse!  s.Małgorzata Chmielewska