Zapraszamy do wsparcia ludzi młodych i niepełnosprawnych z ambicjami.

Prowadzimy dwa rodzaje funduszu stypendialnego:
-"Podaruj mi szkołę"-dla uczniów i studentów
-"O jeden uśmiech dalej"-dla osób niepełnosprawnych

Podaruj mi szkołę!

Wszystkie przedstawiane przez nas dzieci i młodzież zasługują na wielki szacunek. Mimo ogromnie trudnych warunków materialnych i rodzinnych z uporem dążą do zdobycia wiedzy. Jednak bez naszej pomocy poprzeczka może być za wysoko.
Proszę: nie zostawiajmy ich samych.
s.Małgorzata Chmielewska
ofiarodawcy otrzymują podziękowania 2 razy w roku

Katolicka Wspólnota Chleb Życia

INFORMACJE DLA SPONSORÓW

 • Wysokość stypendium:  150-450 zł miesięcznie.  
 • Uczeń otrzymujący wie, kto mu pomaga, o ile ofiarodawca nie zastrzeże anonimowości.
 • Pomocą objęci mogą być uczniowie od 3 kl. gimnazjum do końca 4-go roku studiów, mający oceny pozytywne na końcu semestru, będący w skrajnie trudnej sytuacji materialnej ze Świętokrzyskiego. W miarę pozyskiwania środków poszerzamy liczbę uczniów korzystających z pomocy, w tym i ew. na inne regiony.
 • Proponujemy 2 formy wpłat:
 • a. Biorę pod opiekę konkretne dziecko i zobowiązuję się do zapewnienia środków na comiesięczną wypłatę stypendium (wpłaty miesięczne lub jednorazowa na określony okres)
 • b. Wpłata ogólna i informacja zwrotna od funduszu, komu pomogłem
regulamin funduszu Podaruj mi szkołę
Katolicka Wspólnota Chleb Życia

INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW

 • Podstawowym zadaniem stypendysty jest nauka:uzyskiwanie jak najlepszych  ocen, któremu towarzyszy co najmniej dobre zachowanie oraz przestrzeganie terminów przysyłania dokumentów.
 • Obowiązkiem każdego stypendysty jest dostarczenie dokumentów potwierdzających kontynuację nauki w każdym semestrze roku szkolnego.
 • Stypendium podlega opodatkowaniu po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 3 800 zł. 
 • Każdy stypendysta ma możliwość kontaktu z fundatorem swojego stypendium.
 • Konsekwencją nie wywiązywania się z obowiązków stypendysty jest zawieszenie wypłat stypendium. Stypendium może być zawieszone tylko przez jeden miesiąc, później jest odbierane.

O jeden uśmiech dalej!

Ludzie niepełnosprawni często nie mogą realizować swoich marzeń, pasji i ambicji z powodu ubóstwa.
 Pomóżmy im w żyć pełnią życia. 
Można wziąć pod opiekę jedną osobę lub wpłacić na konto jednorazową sumę. 

Ofiarodawcy otrzymują informację komu pomagają i podziękowania dwa razy do roku.

regulamin funduszu O jeden uśmiech....

koordynator Funduszu

Katarzyna Jardanowska

biuro

02-220 Warszawa, Łopuszańska 17
tel.22 8687566 

konta 

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia      
Podaruj mi szkołę

81 1240 2773 1111 0010 1234 1121
Bank Pekao SA Opatów
 z zagranicy:Nr IBAN: PL81 1240 2773 1111 0010 1234 1121
O jeden uśmiech dalej...
80 1240 2773 1111 0010 7053 6774
Bank Pekao SA Opatów
z zagranicy:Nr IBAN: PL80 1240 2773 1111 0010 7053 6774

napisz do nas

fundusz@chlebzycia.org.pl